توسعه ناوگان ریلی در شرکت حمل و نقل چندوجهی؛ قرارداد خرید سیصد دستگاه واگن لبه بلند

با عنایت به سیاست‌های توسعه‌ای شرکت حمل‌ونقل چندوجهی مپنا، قرارداد خرید 300 دستگاه واگن لبه بلند با شرکت واگن پارس مپنا با حضور آقای علی امام، مدیر عامل بخش حمل‌ونقل گروه مپنا، منعقد شد. در حاشیه این مراسم، جناب آقای مهندس علی احمدی، مدیر عامل شرکت حمل‌ونقل چندوجهی مپنا، ضمن ابراز امیدواری و تبیین افق […]

اضافه شدن 9دستگاه واگن فله بر به واگن های شرکت

با عنایت به سیاست های توسعه ای شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا ، طبق قرارداد با شرکت واگن پارس اراک ، ساخت 9 دستگاه واگن فله بر توسط این شرکت انجام و در تاریخ 1401/09/01 به شرکت حمل و نقل چندوجهی تحویل داده شد.