جدیدترین اخبار
Picture1
کارگاه بازنگری فرآیند لجستیک با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش
IMG_5029
توسعه ناوگان ریلی در شرکت حمل و نقل چندوجهی؛ قرارداد خرید سیصد دستگاه واگن لبه بلند
 pdf
راهبر یا راهبرد؟
دومین سالگرد تأسیس شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا

شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا درتاریخ 7/7/1401 دومین سالگرد خود را درحالی جشن گرفت که طی این مدت با اخذ پروانه فعالیت ریلی از شرکت راه آهن ج.ا.ا و دریافت مجوز صدور بارنامه داخلی و حمل و نقل فورواردری بیش از 50 هزارتن در حوزه واردات، صادرات و  ترانزیت و بیش از  100 میلیون تن کیلومتر در حوزه داخلی حمل نموده است.

هم چنین به موازات حمل بارهای ترافیکی گروه به صورت ریلی ، حدود 300 هزار تن به صورت جاده ای نیز از اقدامات دیگر این شرکت می باشد.