شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا

اطلاعات تماس

021-23152417

تهران، بلوار میرداماد، نبش نفت جنوبی، پلاک 282

Info@mapnammt.com

The second anniversary of the establishment of Mapna multimodal transportation company

شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا درتاریخ 7/7/1401 دومین سالگرد خود را درحالی جشن گرفت که طی این مدت با اخذ پروانه فعالیت ریلی از شرکت راه آهن ج.ا.ا و دریافت مجوز صدور بارنامه داخلی و حمل و نقل فورواردری بیش از 50 هزارتن در حوزه واردات، صادرات و  ترانزیت و بیش از  100 میلیون تن کیلومتر در حوزه داخلی حمل نموده است.

هم چنین به موازات حمل بارهای ترافیکی گروه به صورت ریلی ، حدود 300 هزار تن به صورت جاده ای نیز از اقدامات دیگر این شرکت می باشد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − seven =