حمل سازه ترافیکی از آپرین به لکوموتیو کرج

حمل سازه ترافیکی از آپرین به لکوموتیو کرج توسط شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا در خردادماه سال جاری … https://mapnammt.com/wp-content/uploads/2023/10/MMT.mp4 DCIM105MEDIADJI_0051.JPG DCIM104MEDIADJI_0991.JPG DCIM105MEDIADJI_0011.JPG DCIM105MEDIADJI_0014.JPG DCIM105MEDIADJI_0022.JPG DCIM105MEDIADJI_0041.JPG DCIM105MEDIADJI_0061.JPG DCIM105MEDIADJI_0063.JPG