جدیدترین اخبار
Picture1
کارگاه بازنگری فرآیند لجستیک با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش
IMG_5029
توسعه ناوگان ریلی در شرکت حمل و نقل چندوجهی؛ قرارداد خرید سیصد دستگاه واگن لبه بلند
 pdf
راهبر یا راهبرد؟
شروع حمل ریلی ذغال سنگ صادراتی به کشور ترکیه+فیلم

شروع حمل ریلی ذغال سنگ صادراتی  به  کشور ترکیه

با عنایت به سیاست متمرکز توسعه فعالیت هایی بین المللی در سطح گروه ،  بازاریابی حمل و نقل بین المللی (واردات – صادرات و ترانزیت) در سطح کشور، انجام و به دنبال آن قرارداد حمل پانزده هزار تن ذغال سنگ صادراتی از زرند به ایستگاه وان ترکیه منعقد که در مرحله اول توسط 60 دستگاه واگن لبه بلند ملکی شرکت حمل و نقل چندوجهی بارگیری شد. شایان ذکر است در برگشت نیز با همین واگن ها، خاک روی وارداتی تا ایستگاه بناب حمل خواهد گردید. که از نظر بهره وری، ظرفیت خالی واگن ها در مسیر برگشت مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش درآمدزایی شرکت خواهد شد.