جدیدترین اخبار
Picture1
کارگاه بازنگری فرآیند لجستیک با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش
IMG_5029
توسعه ناوگان ریلی در شرکت حمل و نقل چندوجهی؛ قرارداد خرید سیصد دستگاه واگن لبه بلند
 pdf
راهبر یا راهبرد؟
رکوردشکنی در حمل مستقیم محمولات وارداتی شرکت آلومینیوم المهدی

رکوردشکنی در حمل مستقیم محمولات وارداتی شرکت آلومینیوم المهدی

با حمایت مدیرعامل محترم و مدیران ارشد مجموعه معظم شرکت آلومینیوم المهدی در مهر ماه 1401 رکورد تخلیه و حمل یکسره پودر آلومینا مربوط به شناور “وان استوری” با ثبت رکورد تخلیه و حمل 6902 تُن با 197 سرویس/کامیون و هم چنین رکورد تخلیه و حمل یکسره پودر آلومینا در روز اول پهلوگیری شناور “های نام” با ثبت رکورد تخلیه و حمل 3830 تُن با  113 سرویس/کامیون توسط شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا شکسته شد.

شایان ذکر است بیش از یک سال است برابر سیاست های ابلاغی گروه مپنا حمل بارهای وارداتی و صادراتی شرکت آلومینیوم المهدی توسط شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا انجام می پذیرد.

این رکورد حتی در برابر حمل داخلی شرکت آلومینیوم جنوب نیز فراتر بوده و فرایند ما حمل یکسره از پای کشتی تا انبار تخلیه صورت گرفته است.