جدیدترین اخبار
Picture1
کارگاه بازنگری فرآیند لجستیک با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش
IMG_5029
توسعه ناوگان ریلی در شرکت حمل و نقل چندوجهی؛ قرارداد خرید سیصد دستگاه واگن لبه بلند
 pdf
راهبر یا راهبرد؟
تحویل اولین سری از واگن های شرکت + فیلم

اولین سری از واگن های سفارش داده شده به شرکت واگن پارس مپنا، با حضور دکتر علی آبادی مدیر عامل گروه مپنا و دکتر احمدی مدیر عامل بخش ریلی مپنا تحویل و آماده بهره برداری شد.