جدیدترین اخبار
Picture1
کارگاه بازنگری فرآیند لجستیک با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش
IMG_5029
توسعه ناوگان ریلی در شرکت حمل و نقل چندوجهی؛ قرارداد خرید سیصد دستگاه واگن لبه بلند
 pdf
راهبر یا راهبرد؟
شروع بارگیری و حمل ریلی کلینکر سیمان نیزار قم از ایستگاه باغیک به بندر امام

شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا، در راستای توسعه فعالیت‌ در حوزه حمل و نقل و لجستیک، پروژه حمل ریلی کلینکر سیمان نیزار قم  را از ایستگاه راه آهن باغیک به بندر امام شروع نمود.
در این پروژه که با استفاده از واگن های لبه بلند انجام شده، عملیات لجستیک و حمل آن در هر ماه در قالب 7 رام قطار 30 واگنی از ناوگان ملکی و استیجاری انجام می‌شود.
شایان ذکر است، پیگیری‌هایی به منظور افزایش ظرفیت با تحویل گیری واگن از شرکت واگن پارس مپنا یا جذب واگن های استیجاری بیشتر از شرکت های حمل و نقل ریلی با واگن های مذکور در حال انجام است.